ACTUAC B.V.
Postbus 322
3440 AH Woerden
Telefoon +31 (0) 348 42 33 22
Fax +31 (0) 348 42 32 22
info@actuac.nl

Oplossingen voor actuariëële, fiscale en pensioenvraagstukken

  Wetswijziging pensioen eigen beheer

Pensioenopbouw in eigen beheer mag niet meer. Stopzetting moet formeel voor 1 juli 2017 zijn geregeld (notulen, actuariële berekening en pensioenbrief); nalatigheid is belastbaar met 72% over de waarde in het economisch verkeer.

Nu kan het premievrije opgebouwde of ingegane pensioen:

  1. 1 ongewijzigd blijven bestaan (inclusief verdere indexatie) of uiterlijk 31 december 2019
  2. 2 tegen een verlaagd percentage inkomstenbelasting worden afgekocht (meest voordelig in 2017) of
  3. 3 worden omgezet in een OudeDagsVerplichting (afname in maximaal 25 gelijke termijnen, tot uiterlijk 20 jaar na ingangsdatum AOW).

Alle mogelijkheden hebben voordelen en nadelen. Een groot voordeel van wijzigen is het vaak weer kunnen opnemen van dividend. Ook wordt dan het (nu of later) liquideren van de besloten vennootschap een stuk eenvoudiger.

Bij Actuac kan u terecht voor de fiscaal voorgeschreven actuariële berekeningen en het opstellen van de nodige documenten."

ACTUAC B.V. is het in 1987 opgerichte Actuarieel Advies Centrum. Een volledig onafhankelijk actuarieel adviesbureau met een enthousiast netwerk van goed opgeleide adviseurs die weten wat ondernemen inhoudt. De diensten aan directeuren-grootaandeelhouders vragen dan ook een groot deel van onze tijd.

Ons vakgebied is de actuariële dienstverlening over levensverzekeringen en pensioen, en het zwaartepunt ligt bij het actuariaat en de pensioenregelingen in de ruimste zin van het woord.

De adviseurs van ACTUAC staan borg voor kwaliteit en continuïteit. Beantwoorden actuarieuml;le, bijbehorende fiscale en pensioenvragen uit alle sectoren van het maatschappelijk leven. Deskundig en met toegesneden originele oplossingen. U kunt ons ook inschakelen voor doelgericht onderhandelen op een veel breder gebied dan alleen pensioen en actuariaat, of het kiezen van een strategie.

Een groot aantal successen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst maar bieden wel perspectief in soms heel moeilijke situaties.

Ruime ervaring

ACTUAC kende een aantal jaren van autonome groei, een viertal overnames en ontwikkelde zich tot een in binnen en buiten Nederland zeer goed bekendstaand middelgroot actuarieel bureau, mede door enkele jaren lidmaatschap van Milliman Global. Onze vroegere nieuwsbrief 'Actuariteiten' werd op grote schaal gewaardeerd en vaak direct na ontvangst gelezen. De activiteiten van ACTUAC concentreren zich tegenwoordig op de situatie in Nederland en de (voormalig) Nederlandse Antillen.

ACTUAC, actief actueel accuraat!